ZA AKÝ ČAS OD PODPISU ZMLUVY MÔŽEM SYSTÉM POUŽÍVAŤ?

Marketing

Last Update pred 3 rokmi

Podľa licenčnej zmluvy majú pracovníci firmy Performia s.r.o. 14 dní na implementačné nastavenia. Termín spustenia do používania sa teda pohybuje maximálne do 14 dní od podpísania licenčnej zmluvy a objednávky na implementáciu systému Interspeedia. Spustenie systému je podmienené absolvovaním tréningu minimálne 1 osoby nového užívateľa, nakoľko sa snažíme zabezpečiť, aby osoby pracujúce so systémom boli kompetentné a nemali žiadne problémy s úplným využívaním všetkých možností nástroja, za ktorý platia poplatok.

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us