NA ČO EŠTE OKREM VÝBEROV SA DÁ SYSTÉM POUŽIŤ A AKO?

Marketing

Last Update pred 3 rokmi

Interspeedia je veľmi flexibilný nástroj personalistov, ktorý pri praktickej kombinácii funkcii môže slúžiť aj ako interná databáza zamestnancov so zameraním na hodnotenie pri kariérnom rozvoji alebo “job rotation”. Zastáva a zavádza koncepčné systematické ponímanie výberových procesov. Primárne sa systém zameriava na oblasť výberov, náborov a komunikácie s uchádzačmi. Všetky informácie a dokumenty z týchto procesov máte archivované, čo však nekladie nijaké požiadavky na váš hardware alebo software, pretože všetko je ukladané v systéme.

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us