AKO PREBIEHAJÚ AKTUALIZÁCIE SYSTÉMU ALEBO TECHNICKÝ UP-DATE

Marketing

Last Update pred 3 rokmi

Každá aktualizácia je zabezpečovaná IT tímom priamo z materskej firmy v Stockholme. Za žiadny up-date alebo inováciu systému klient neplatí. Nie je ani obťažovaný preinštaláciou, nakoľko všetko sa robí automaticky. Rovnako automaticky je administrátorom krajiny vopred upozornený na prichádzajúci up-date a klientovi je daný na vedomie jednoduchý popis aktualizácie. Preto nie je potrebné žiadne preškoľovanie. To sa vykonáva len na základe klientovej požiadavky podľa stanovenej ceny, ak sa jedná o komplet preškolenie podľa kontrolného listu Interspeedie.

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us