AKO INTERSPEEDIA POMÁHA PRI NÁBOROCH?

Marketing

Last Update pred 3 rokmi

Každá firma má svoje vlastné zabehnuté rutiny a systém náborov. Ak chápeme nábor pracovníkov ako proces výberu viacerých osôb na jednu alebo viac pracovných pozícii, teda vo veľkom množstve v jeden čas, v taktom prípade je Interspeedia ako stvorená pre urýchlenie a zefektívnenie výberu.


Kandidáti sa môžu hlásiť hromadne na inzerované pozície, jeden alebo viacerí užívatelia systému vedia súbežne pracovať na rôznych projektoch, hromadne komunikovať s kandidátmi niekoľkými kliknutiami za pomoci prednastavených e-mailov. Rovnako efektívne vedia selektovať vhodnosť kandidátov funkciami rýchleho a pokročilého vyhľadávania. Takýmto spôsobom vedia vo veľmi krátkom čase zvládnuť výber na viac pozícii súčasne alebo výber viacerých kandidátov na jednu pozíciu. Rýchla a efektívna selekcia, ktorú systém do veľkej miery automatizuje, je nenahraditeľnou pomocou, ktorú Interspeedia pri náboroch ponúka. Spoločnosť vďaka tomu absolvuje osobný pohovor len so zlomkom kandidátov, na rozdiel od toho, ako pri klasických náboroch býva zvykom.

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us