2. AKÉ TESTY MÁME POSIELAŤ KANDIDÁTOM? KTORÉ SÚ ZÁKLADNÉ?

Testy

Marketing

Last Update pred 3 rokmi

Každému kandidátovi zašlite ako prvý vždy dotazník Overenie produktivity (potrebný čas na vypĺňanie 15-20 minút), prípadne dotazník Analýza minulosti (potrebný čas na vypĺňanie 15- 20 minút). Po vyhodnotení, kde považujete za uspokojivé, že kandidát dosiahol dobré predchádzajúce výsledky a pre prácu je patrične motivovaný, zašlite mu U-TEST (potrebný čas na vypĺňanie 30-50 minút). Toto je úplný základ.

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us