6. ČO JE DÔLEŽITÉ VEDIEŤ PRI PERSONÁLNOM AUDITE?

Marketing

Last Update pred 3 rokmi

► Dostatočne informujte Vašich ľudí o účeloch akcie a jej priebehu.


► Postarajte sa o to, aby mali na vyplnenie testov dostatočný časový priestor. 


► Pri vytváraní projektu vždy zadajte typ „interný“.


► Nedopustite, aby boli výsledky verejne dostupné.


► Vždy prihliadajte aj na osobnú produkciu – TEST NIE JE VŠETKO!!!

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us