5. Kto spravuje systém po zakúpení licencii?

Marketing

Last Update pred 3 rokmi

Systém spravuje náš administrátor. Zodpovednosť za personálnu situáciu vo firme preberá klient. Všetci klienti po zakúpení licencii dostanú školenie ako pracovať s našimi systémami, ktoré sú veľmi jednoduché na ovládanie. Veľmi si vážime každého licencovaného klienta pretože vieme, že zakúpením a používaním licencií prebral zodpovednosť za budovanie svojho tímu, za čo mu patrí obdiv.

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us