5. JE POSTAČUJÚCE V PRVOM KOLE PREVERIŤ KANDIDÁTOV IBA U- TESTOM?

Marketing

Last Update pred 3 rokmi

Nie. Nie je. U-TEST tvorí iba 25% úspechu. Vďaka nemu vidíte iba možný potenciál kandidáta. To, či ho skutočne využije, vyplýva z jeho schopnosti dodávať výsledky, teda z jeho produktivity. Preto ak chcete, aby technológia bola funkčná, musíte ju dodržiavať. Je nutné, aby sa najskôr posielal dotazník Overenie produktivity a až následne (ak sú predchádzajúce výsledky dobré) sa zasiela U-TEST. Faktor produktivity je pre prijatie kľúčový. Ak ho dobre preveríte, dostanete informácie o skutočnej schopnosti kandidáta byť pre firmu prínosom. Výsledky U-TESTu sú len „možným potenciálom“. Sú to pravdepodobné „riešenia“, ktoré kandidát v živote a práci používa. Výsledky, ktoré dosiahol, sú PRAVDA.

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us