4. Má systém podporu, ak sa mi udeje niečo nepredvídateľné?

Marketing

Last Update pred 3 rokmi

Áno, máte podporu nášho administrátora, ktorý vám rád pomôže. Predchádzame nepochopeniu a problémom aj tak, že klienta dôkladne zaškolíme na workshope „Internet day“, kde ho prevedieme všetkými funkciami obidvoch systémov. Po zaškolení je klient pripravený pracovať s obidvoma licenciami. 

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us