4. KTORÉ VLASTNOSTI SÚ V U-TESTE NAJDÔLEŽITEJŠIE?

Marketing

Last Update pred 3 rokmi

Medzi najdôležitejšie vlastnosti patrí pozitívnosť, istota a správny odhad. Naopak pokoj, empatia a komunikácia nie sú pri hodnotení tak rozhodujúce.

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us