3. Ako prebieha zaučenie na používanie licencie, kde sa koná a akou formou?

Marketing

Last Update pred 3 rokmi

Zaškolenie na online systémy Performia a Interspeedia sa spravidla organizuje po podpísaní licenčnej zmluvy u nás v Performii. Školenia na systémy trvajú cca 4 hodiny a ide o workshop, kde klienta prevedieme všetkými funkciami obidvoch systémov a naučíme ho používať ich. Čo sa týka znalosti hodnotenia testov a najmä nášho nosného U-Testu, zaoberá sa ním 4 dňový seminár „Profesionálny výber zamestnancov a budovanie tímu”. Pri školeniach a tréningoch u nás sa klient nemusí vôbec o nič starať, zabezpečíme všetko od písacích potrieb, manuálov, občerstvenia až po dobrú náladu, ktorá vládne počas všetkých seminárov či workshopov. 

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us